Skip links

Exclusieve sponsors van (sport)clubs en verenigingen: opgelet, u had misschien roerende voorheffing moeten doorstorten aan de Staat!

De fiscus heeft naar verluid zijn oog recent laten vallen op sportclubs en de kosteloze voordelen die zij krijgen van hun sponsors. Denk bijvoorbeeld aan een sportwinkel die gratis wedstrijdtruitjes voorziet met haar logo voor de spelers van een sportclub. In ruil daarvoor zal de sportclub alle sportkledij bij deze sportwinkel afnemen. Een ander klassiek voorbeeld is korting bij de brouwer als alle dranken in de cafetaria van de sportclub bij hem worden afgenomen. De fiscus is nu van mening dat deze exclusiviteit een vorm van roerende inkomsten is. Om deze reden zou er eigenlijk roerende voorheffing moeten worden ingehouden.

De vergoeding in bovenstaande voorbeelden is in het eerste geval de gratis wedstrijdtruitjes van de sportwinkel, in het tweede geval is de vergoeding de korting die wordt verleend door de brouwer. In beide gevallen is de tegenprestatie een exclusieve afname van het product van de sponsor. Het is deze vergoeding die de fiscus als een roerend inkomen beschouwt.

Naast het feit dat de vergoeding niet bij iedere vorm van sponsoring eenvoudig te bepalen is, speelt er al lange tijd een ander probleem: wie moet de roerende voorheffing betalen wanneer de verkrijger van de roerende inkomsten (in dit geval de (sport)club of vereniging) onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting? In dit geval is het zo dat wanneer er geen roerende voorheffing werd ingehouden, de verkrijger (de (sport)club of vereniging) de schuldenaar is van de roerende voorheffing. Echter, sinds een recent arrest van het Hof van Cassatie, spreekt de fiscus enkel de betaler (aldus de sponsor) van het roerend inkomen aan.

Bent u de sponsor van een sportclub of een andere vereniging? Laat u correct informeren of er al dan niet roerende voorheffing is verschuldigd en wie de uiteindelijke schuldenaar van deze roerende voorheffing is: uzelf of de club die u sponsort. Volg een op maat samengestelde opleiding bij ons en wij leggen u alle details van deze problematiek uit. Contacteer ons voor vrijblijvende informatie via info@taxius.be