Skip links

De zorgvolmacht: zekerheid primeert!

Wat is het?

Een zorgvolmacht bereidt je voor op een onzekere toekomst. Via dit instrument kan je een vertrouwenspersoon (of meerdere) aanduiden om in jouw naam je vermogen te beheren of te besturen indien je zelf niet langer bekwaam bent om dit (doeltreffend) te doen. De reden van onbekwaamheid kan volgen uit ouderdom, dementie, hospitalisatie, een ongeval, quarantaine of eender welke situatie. Om te vermijden dat het vaststellen van onbekwaamheid een discussiepunt wordt, raden we aan om in de zorgvolmacht op te nemen dat dit document onmiddellijk van toepassing is. Slechts in geval van (ernstige) twijfel zal een attest van een dokter noodzakelijk zijn.

Het verlenen van een volmacht aan een vertrouwenspersoon verhindert niet dat de gever zelf nog mag handelen. Slechts indien het absoluut noodzakelijk is, zal de vertrouwenspersoon het document gebruiken, waardoor de onaangename gevolgen voor beide partijen van het testen van de bekwaamheid verdwijnen.

 

Wat kan ik ermee bereiken?

Men kan het invullen van een zorgvolmacht best vergelijken met de vraag van een miljoen: op welke manier zou ik mijn vermogen verdelen indien ik het allemaal op één dag zou moeten wegschenken? Het grote voordeel van het opstellen van dit document is dat de schenkingsrechten in Vlaanderen veel lager liggen dan de erfbelasting. Zo kunnen roerende goederen worden geschonken aan 3%, terwijl de erfbelasting in het ergste geval kan oplopen tot 27%. In de zorgvolmacht moet bijgevolg –  zeer duidelijk en expliciet – verwoord worden bepaald aan wie wat geschonken moet worden en onder welke voorwaarden. De volmachtdrager kan daar dan nog tijdens het leven van de gever, al is het maar effectief één dag voor het overlijden, uitvoering aan geven.

Wanneer in de zorgvolmacht in de mogelijkheid wordt voorzien dat er vervreemdingen van onroerende goederen kunnen gebeuren, moet de volmacht via authentieke akte door een notaris worden verleden. In de praktijk zal enkel de volmachtgever verschijnen voor de notaris.

Wanneer slechts roerende goederen kunnen worden vervreemd, volstaat een onderhandse akte, waarbij de zorgvolmacht wel moet worden ingeschreven in het daartoe opgerichte register.

Ter conclusie kan worden gesteld dat de opmaak van dit document een juridische garantie biedt dat jouw (laatste) wil nog zal worden uitgevoerd, ook al ben je er op dat moment niet langer bekwaam toe of ben je afgescheiden van de buitenwereld.

Taxius staat u hier graag in bij.

Leave a comment

Name*

Website

Comment