Skip links

Boete voor onvoldoende bestuurdersbezoldiging geschrapt

Het bekende Zomerakkoord zorgde voor een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Hieraan werden wel een aantal voorwaarden gekoppeld. De belangrijkste voorwaarde die werd gesteld, is een verhoogde grens van 45.000 EUR i.p.v. de vroegere 36.000 EUR van de minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders. Indien de vennootschap minder dan 45.000 EUR aan bestuurdersbezoldigingen uitkeert, kan ze niet genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting van 20,40 % op de eerste schijf winst van 100.000 EUR. Zij zal in dat geval belast worden aan een tarief van 29,58 %. Bovenop het feit dat deze vennootschap niet zal kunnen genieten van het verlaagd tarief, werd besloten om een bijkomende boete op te leggen van in eerste instantie 5 %, en deze volgend jaar te doen stijgen naar 10 %.

Eerder werd al besloten om de stijging van de boete naar 10 % te schrappen. Nu zal ook de boete van 5 % volledig verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat de vennootschappen die geen 45.000 EUR aan bestuurdersbezoldigingen uitkeren, slechts het recht op een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting zullen verliezen.

Wenst u in het kader hiervan meer informatie op welke manier u uw bedrijfsleiders optimaal kan vergoeden, volg dan een op maat gemaakte opleiding bij ons. Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via info@taxius.be.